U.S. Department of State retningslinjer

Au pair programmet er underlagt U.S. Department of State, og Cultural Care Au Pair er godkendt programsponsor. Vi håndhæver programmets retningslinjer for at beskytte dig og din værtsfamilie.

Den eneste lovlige måde, hvorpå du kan være au pair i USA, er ved at besidde et J-1 visum gennem en godkendt sponsor som Cultural Care Au Pair.

Cultural Care har været godkendt sponsor i USA siden 1989 – og lige siden har vores team arbejdet hårdt for at sikre, at alle vores programdeltagere følger de strenge retningslinjer opsat af U.S. Department of State. Retningslinjerne håndhæves for at sikre, at alle au pairs får en succesrig oplevelse med vores program.

Vores forpligtelser i henhold til U.S. Department of States retningslinjer omfatter:

 • At give au pairs minimum 8 timers oplæring i børns udvikling og sikkerhed (mindst 4 af disse skal omhandle spædbørns sikkerhed).
 • At give au pairs minimum 24 timers instruktion i børns udvikling, før de introduceres i et amerikansk hjem (mindst 4 af disse skal være relateret til børn på under 2 år).
 • At sikre, at alle værtsfamilier er tilknyttet en Local Childcare Consultant (LCC), som bor inden for en times kørsel fra hjemmet.
 • At påkræve, at LCCs afholder et orienteringsmøde med hver enkel værtsfamilie og dennes au pair inden for de første 14 dage efter dennes ankomst.
 • Det er et krav, at LCC’er har månedlig personlig kontakt med værtsfamilier og au pairs.

Værtsfamiliernes forpligtelser i henhold til U.S. Department of States retningslinjer omfatter:

 • At give deres au pair eget værelse, mad og en ugentlig løn på mindst $195,75* (udregning baseret på føderal minimumsløn, der tages forbehold for ændringer).
 • At begrænse deres au pairs arbejdstid til 45 timer om ugen (og ikke mere end 10 timer på en dag).
 • At begrænse deres au pairs husholdningsarbejde til det børnerelaterede (herunder tilberedning af mad, vasketøj og oprydning).
 • At give deres au pair 1,5 fridage om ugen, mindst en hel weekend om måneden og 2 ugers betalt ferie.
 • At sørge for, at en forælder eller anden ansvarlig voksen bliver hjemme med deres au pair de første tre dage efter ankomsten.
 • At sørge for, at en anden voksen er hjemme med au pairen til hver en tid, såfremt familien har et spædbarn på under 3 måneder.
 • At bidrage med op til $500 til omkostningerne for deres au pairs gennemførsel af påkrævet uddannelse.
 • At tilbyde transport til deres au pair, så denne kan deltage i månedlige møder med deres LCC såvel som undervisningstimer.

For flere detaljer vedrørende U.S. Department of States programretningslinjer, klik her.

Medlem af International Au Pair Association (IAPA)

Som stolt medlem af IAPA har Cultural Care Au Pair modtaget en ”kvalitetsgodkendelse” som au pair-program i USA. IAPA er en global forening og er højt respekteret i branchen for kulturel udveksling. Se www.iapa.org for yderligere information.


*Værtsfamilier og au pairs er velkomne til at diskutere og enes om en højere kompensation end mindstestipendiet på $195.75. Dette kan dog ikke lede til at man som au pair arbejder mere end det lovmæssigt tilladte maksimum (10 timer per dag, 45 timer per uge) eller andet end børnepasningsrelateret arbejde.